Zdroje a složky - setřízení

Stránka Zdroje a kategorie slouží ke zprávě a setřízení Vaších odběrů. V nastavení je možné vypnout zobrazování Vašich zdrojů v menu. Viditelné jsou pak jenom složky.

Zdroje

Na této stránce je můžete zařadit do složek, které pak budou zobrazeny na hlavní stránce Vašeho účtu. Stačí změnit zařazení ve slopci složka a pak uložit změny. Pokud už nebudete chtít některé zdroje odebírat můžete je zde taky snadno smazat. Když zaškrtnete políčko ve slopuci smazat pak bude po uložení změn zdroj smazán. Najdete zde také tlačítko pro přidání nového zdroje do Vašich odběrů.

Složky

Každý zdroj, který odebíráte je možné zařadit do Vámi vytvořené složky. Díky tomu můžete Vaše odběry setřídit tak aby se Vám v nich co nejlépe orientovalo.

Kliknutím na volbu Přidat novou kategorie se Vám zobrazí okno, ve kterém si zvolíte název nové složky a případně její zařezení do jiné složky. Pro malé množství zdrojů je zbytečné zařazovat složky do sebe. Tato možnost se vyplatí až při velkém množství odebíraných zdrojů.

Každé složce můžete nastavit pořadí, ve kterém se bude zobrazovat na Vaší hlavní stránce. Dále můžete zvolit nadřatzenou složku. To znamená že složka, které přidělíte nadřazenou složku bude na hlavní stránce hierarchicky zobrazena právě pod tou složkou, kterou zvolíte jako nadřazenou. Posledná možnosti jsou složku přejmenovat a smazat. Pro smazání složky je postup stejný jako při mazání zdroje. Pro přejmenování stačí změnit název složky v poli Přejmenovat na a uložit změny.

Ukládejte

Jakékoli změny, které na této stránce provedete se uloží až po kliknutí na tlačítko Uložit změny.