Přátele a přátelení

K čemu je dobré mít přátele? Díky svým přátelům najdete snadněji články, o které se zajímáte. Pokud výjde zajímavý článek ve zdroji, který vy sám neodebíráte pak se k němu můžete dostanete díky svým přátelům. atd.

Nastavení přátelství

U každého přítele můžete nastavit tyto volby Zobrazovat akce, Přijímat zprávy a Sdílet tagy. Také je možné zařadit přítele něketré z Vámi vytvořených skupin. Díky, které můžete snadno měnit nastavení více uživatelů najednou. Do budoucna bude možné dporučovat články jen uživatelům v konkrétní skupině.

Zobrazovat akce

Pod tímto pojmem se myslí zobrazení krátké hlášky ve vypisu článků. Když některý z Vašich přátel článek ohodnotil, doporučil nebo okomnetoval. Typy akcí které se mají zobrazovat můžete změnit v nastavení.

Přijímat zprávy

Pokud Vás některý z Vašich přátel neustále bombarduje spousto zpráv, které nechcete číst. Není nic snažšího než tuto možnost zakázat.

Sdílet tagy

Při zvolení této možnosti se Vám budou zobrazovat všechny otagované články daného uživatele. Pro tyto tagy platí stejná pravidla jako pro Vaše tagy, jen je nemůžete upravovat. Jak se chovají tagy zjistíte zde. Aby tato možnost fungovala musí být zároveň povolena i v nastavení. Tato volba je ve výchozím nastavení zapnuta.