Nastavní

V nastavní se nastavuje chování tohoto portálu při přihlášení. Jednotlivé volby a jejich význam je vypsán níže.

Otevírání článků

 • Do okna "ke čtení" - Při tomto nastavení se budou všechny odkazy na články zobrazeovat v okně ke čtení. V tomto okně máte stejné možnosti jako při náhledu článku.
 • Do nového okna - Článek se otevře podle nastavení prohlížeče buď do nového velkého okna nebo do nového panelu.
 • Do nového zmenšeného okna - Článek se vždy otevře do nového okna, které bude zmenšené oproti velkému oknu.
 • Do stejného okna - V tomto případě se článek otevře do stejného, které je právě zobrazené.

Zobrazovat akce přátel

Toto je globální nastavení, které přebíjí volby v nastavení jednotlivých přátel.

 • Všechny akce - Budou se zobrazovat všechny akce přátel jako je komentování, hodnocení a doporučení.
 • Žádné akce - Nebudou se zobrazovat žádné akce přátel.
 • Jen doporučení - Budou se zobrazovat jen akce typu doporučení.
 • Jen hodnocení - Budou se zobrazovat jen akce typu hodnocení.
 • Jen komentování - Budou se zobrazovat jen akce typu komentování.

Sdílení tagů

 • Zobrazit sdílené tagy - Při zobrazení sdílených tagů se Vám boudou zobrazovat tagy uživatelů, které povolíte v nastavení přátel.
 • Skrýt sdílené tagy - Pokud tagy skryjete budou skryty bez ohledu na nastavení přátel.

Prohlížení článků

 • Rolováním zobrazovat další stránky - Toto nastavení způsobí že na konci nebude zobrazeno klasické stránkování ale při odrolování na konec stránky se automaticky načte nová stránka a vy můžete rolovat dál.
 • Klasické stránkování - Při nastevní stánkování budou na konci Vašich článků zobrazené jednotlivé stránky výpisu.

Kdy označit články za přečtené

 • Po označení článku při prohlížení - Při této možnosti bude aktivní článek zvýrazněn a po jeho návratu do původního stavu bude označen za přečtený. Zvlᚍ efektivní je tento způsob při současném zapnutí prohlížení rolováním.
 • Po kliknutí na odkaz článku - Při tomto nastavení bude článek označen za přečtený až při jeho otevření.

Ve výpisu zobrazovat

Toto nastevení se dá taky změnit ve výpisu Vašich článků.

 • Jen nepřečtené články. - Ve vašich článcích budou zobrazené jen nepřečtené články.
 • Jen přečtené články. - Ve vašich článcích budou zobrazené jen přečtené články.
 • Vždy všechny články - Ve vašich článcích budou zobrazené všechny články.

Další nastavení

 • Zasílat měsíční novinky na email - Pokud povolíte tuto možnost pak Vám budou měsíčně zasílané novinky co nového se stalo na tomto portále.
 • Ve výpisu mých článků zobrazovat jen kategorie - Zapnutím této volby skryjete zobrazení zdrojů v menu, ve výpisu Vašich článků.
 • Ve výpisu mých článků zobrazovat tagy - Zapnutím této volby budou pod menu ve Vašich článcích zobrazené tagy článků.
 • Zobrazovat otagované články v kategoriích - Zapnutí této volby způsobí že články, které mají přidělené stejné tagy jako je název kategorie, budou zobrazené i v těchto kategoriích.

Změna hesla

Změna hesla se nachází na další stránce nastavení. Stačí vyplnit heslo stávající. Po té 2x nové heslo pro kontrolu a stisknout Uložit heslo.

Uživatelská stránka

Tomuto části nastavení je věnovaná samostatná stránka, kterou najdete zde.